Wat kunt u ons vertellen over de A2?


A2 in beeld

Welkom op A2 in beeld, het interactieve platform voor de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. Het doel van de MIRT-verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Daarvoor wordt gezocht naar oplossingen om de doorstroming in beide richtingen te verbeteren, zodat de betrouwbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van het gebied worden versterkt. Betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden heeft een belangrijke plaats in deze verkenning. Het is van belang om op de hoogte te zijn van alle plannen en wensen die op en rond de A2 spelen. Plannen die verder gaan dan alleen verkeer, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld woningbouw, recreatie en natuur en ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarnaast horen we graag welke specifiek problemen worden ervaren en welke potentiele oplossingen leven onder burgers en andere belanghebbenden.

Online participatie

Op A2 in beeld informeren wij u over de stand van zaken rond de verkenning en vragen u mee te denken door uw reacties, adviezen en suggesties achter te laten. Zodat we samen kunnen werken aan een verbetering van de doorstroming op de A2 die aansluit op de ontwikkelingen en wensen in het gebied. Daarnaast kunt hier ook kennis nemen van de standpunten en ideeën van andere belanghebbenden. Op het moment bevinden we ons in de fase van het inventariseren van de belangrijkste kenmerken, ontwikkelingen, wensen, problemen en kansen in het gebied. Wij vragen u mee te denken over deze punten door uw reactie te geven op een van de vragen links bovenin de kaart. Door op de kaartpagina op één van de vragen te klikken en daarna op een plek op de kaart kunt u door het invullen van het reactievenster uw input leveren over waar voor ú belangrijke aandachtspunten liggen. Op termijn worden ook de mogelijke oplossingsrichtingen en varianten via het e-platform met u gedeeld, en wordt u uitgenodigd hierop te reageren met uw suggesties, kansen en adviezen.